Åbningskanal kursus 7. April 2019.

Velkommen. Velkommen til en smuk dag, til en smuk energi og tak for jeres bidrag hver især, det I kommer med. Den energi I som person lægger ind her. Tak fordi I tilllader jeres energi det samspil med de andre energier, der er til stede her. Både de fysiske og de ikke fysiske. Både dem der har en krop og dem der er ren energi.

Som I sidder her, tillader I os bare ved jeres tilstedevær at gå ind og sætte et gulv ind under jer og køre det op til en langt højere energifrekvens end I hver især ville opnå hver for sig. Jo mere I øver, jo højere kommer I op i jeres egen energifrekvens, men det at gå ind i det kollektive løft her, giver uendelig meget.

Vær opmærksom på det der sker i din krop, og tag det med hjem. Når du er derhjemme, forestil dig at du sidder på stolen her i rummet og mærk igen hvordan du kan koble på, gå højt op i universet og hente hvad du har behov for at hente, ordne hvad du har behov for at hente. Vores vigtigste, allervigtigste budskab til hver enkelt af jer er at du er uendelig meget mere kraftfuld end du tror. Og det gælder hver og en af jer, der er til stede her i rummet.

Ikke en eneste af jer har muligheden for at dukke sig og gå under radaren. I er kommet her og det er skridtet til at gå det stykke videre i dit liv. Få taget det her energiarbejde under plov. Få kultiveret den del i dit liv. Grunden til at det er så uendelig vigtigt at vi støtter op til enhver tid, fra de første spæde skridt, et menneske vælger at tage ud i arbejdet med energien, det er præcis at I er så uendelig kraftfulde. At I når så uendelig langt og at når I bliver opmærksomme på hvad det er I sammen kan udrette, så er I pludselig et fuldstændig anderledes sted. Fra der hvor energien stod ved jeres fødsel, hvor I blev opdraget til at tro at I var magtesløse tilskuere til meget af det der foregår på jorden, så har hovedparten af jer flyttet jer hen et sted hvor I er klar over at I i hvert eneste åndedrag er medskabere af alt hvad der sker. Medskabere af jorden, medskabere af naturen, medskabere af alt hvad der rører sig, hvad der foregår. Tag det til jer tag det på jer, stå ved det.

Intet fungerer værre end når et menneske forsøger at løbe fra sit ansvar. Ansvaret er virkelig centralt i alt hvad der foregår. Ansvaret det er der hvor du tager retten til at bestemme. Når du tager dit ansvar, så har du retten til at skabe, retten til at agere i tingene. Forsøger du at løbe fra dit ansvar, er der intet at komme efter. Der rører du ikke en energi. Stå ved din storhed, stå ved din kraft, stå ved ansvaret for det du gør. Tag det på dig og vær med det.

Vid at du har uendeligt kraftfulde hjælpere med dig hele vejen rundt om dig. Så læn dig ind i dem. Vid at de altid skiftes ud når der er noget mere konstruktivt at samarbejde med. Så lad være at lede. Lad være at stille spørgsmålstegn, lad være at undre dig. Tillad dig den fulde tillid til alt hvad der står omkring dig. Tag det til dig og vær i samarbejdet hermed. Det vil aldrig være et ansvar du ikke kan bære.

Vi står hele vejen omkring dig og støtter dit arbejde i alt hvad der er . Så fold dig ud i al din skønhed, kraft og styrke og vid at alt hvad du vælger at røre ved, har du ekspertisen. Du har back up fra universet. Den største internet forbindelse, du overhovedet kan have, har du ved blot at koble på universet og bede de bedst kvalificerede om at stille op til din hjælp til det du står midt i. Gør det fordi det virker. Vær med det, der er.

Tak fordi du har bevæget dig herhen. Tak fordi du har forbundet dig og forpligtet dig til din videre vej herfra og fremefter. Tak.

Den næste energi der kommer, det er rigtig meget en påske energi. Det er rigtig meget død og genopstandelse. Med det store fokus på genopstandelse. I dag er en dag hvor maget gammelt vil blive efterladt. Hvor meget der har levet sit liv og gjort sin gavn, vil blive krænget af. Hvor et stort hamskifte vil finde sted… Både kollektivt for gruppen og for den enkelte person. Stil jer parat til at dette sker i dagens løb. Stil jer parat til at når I går ud af døren hernede i aften, vil rigtig mange ting være svære at genkende fra hvad de har været tidligere.

Lad være at forstå det på en angstprovokerende måde, at I mister noget som I gerne vil beholde. Det vil ikke opleves på den måde. Det vil opleves som at det der ikke længere tjener dig, det vil lægge sig. I kraft af og i takt med at nyt opstår og fylder pladsen ud. Når en slange skifter ham, så er det ikke som når man flår en ål, at skindet bliver trukket af den under svie og smerte. Det er sådan at slangen kaster sin gamle ham, når en ny er vokset ud indenunder. En ny som har den perfekte størrelse. Skulle en slange beholde sin gamle ham, ville den kvæles i sin egen vækst. Derfor er det vigtigt at stille dig til rådighed, stille dig parat til at hamskiftet må ske med jævne mellemrum.

Vi takker at I kommer her og er parate. Vi takker for jeres mod til at tage imod det, I endnu ikke ved hvad er, men som I blot fornemmer vil være konstruktivt og fremadrettet for jer. Tak at I er her med det uden at protestere. Tak at I lader jeres angst og usikkerhed stå udenfor døren, kommer herind og finder ind til den diamant af lys, af mod, af kærlighed af storhed, som er indeni jer. Lader præcis den energi vokse. Vokse til den omslutter jer fuldstændigt. Vokse til lyset fylder rummet. Ikke blot dette rum, men verdensrummet. Det er den funktion I har, når I sætter jer her.

Vi takker jer i alle vores kærlighedsenergier for jeres indsats, for jeres tilstedevær og for jeres vilje til at gå ind i det der er. Tak