Klarsyn, fælleskanal den 3. April 2019.

Velkommen til samlingen her i aften. Tak fordi I kommer med hver jeres energi og lægger ind til fælles puljen her i aften. Det giver os noget at arbejde med, når I stiller jeres energi til rådighed. Præcis nu er det vigtigt for os at få kanaler ind i jordens atmosfære, ind i jordens energi, ind i menneskets energi. Grunden til at det lige nu er ekstra godt, det er at der lige nu er ekstra meget uro, emotionel uro på jeres planet.

Der er rigtig mange mennesker der er meget forvirrede og har svært ved at finde en stabil vej fremad i livet. Lige der hvor udviklingen nu går, hvis vi tager det over en bred kam i menneskeheden, så handler det om dels at blive dybere forankret i jordens energi som menneske, og dels at bevare den brede forbindelse opadtil til der hvorfra I kommer. Det er når I går på jord, inkarnerer som mennesker….

I kan sammenligne det med hvis I stod som mennesker ved et glasbur. Forestil jer at dette glasbur indeholdt en by bygget i små huse af karton, og i dette samfund bor der mus. De løber ud og ind af husene, rundt i deres hamsterhjul… op og ned, frem og tilbage, finder ud af det, hvordan det er at være i denne by.

Forestil dig at du står og ser igennem glasset til denne by, beslutter dig at du vil finde ud af hvordan det er at være der. At du kan flytte din bevidsthed ned i en af musene, der løber rundt….

Men at idet du gør det, da mister d forbindelsen til det mennesker, der står og kigger på. Så du nu har hele din bevidsthed inde i montren, i musen. Du mister overblikket, og du mister fornemmelsen af at betragte det udefra.

Sådan er det oftest , når I som sjæl beslutter at inkarnere på jorden. I står og planlægger hvordan det skal være, men når I hopper ud over kanten, ned og forener jer med ægcellen i jeres mors livmoder, det befrugtede æg, så mister I forbindelsen tilbage til der hvorfra I kommer. Den bevidste forbindelse. Forbindelsen vil altid være der, den kan aldrig gå tabt i universet. I vil altid have den ubrydelige forbindelse til der hvorfra I kommer.

Men I har ikke nødvendigvis bevidstheden om hvad det handler om. Når I først er hoppet ud over kanten, inkarneret, på jorden, er det ofte at I taber overblikket. I kan ikke stå udenfor montren og se på musene der løber rundt derinde og samtidig være en af musene. Det bliver ofte for jer et enten eller. Sådan går der for langt de fleste mennesker mange år før I igen finder ud af at blive bevidste om jeres forbindelse ud i universet.

Når I igen finder forbindelsen, er det i høj grad fornemmelsen af at komme hjem. Det er i høj grad en fredelighed, det bringer og det er et løft af energien og af jeres rækkevidde helt generelt. Derfor takker vi jer fordi I kom her i dag. For når I lægger jeres energier sammen til vores rådighed, så kan vi komme ind og arbejde med jer på det jordiske plan.

Når I sidder 6 personer her i rummet, så når jeres energier uendelig langt ud og giver os adgang til at arbejde virkelig effektivt. Som vi før har sagt det, så er en plus en i denne sammenhæng ikke kun to. Det er langt mere. Og når I sidder 6 mennesker og bidrager her, så bliver det til virkelig, virkelig meget.

Vi beder jer om at gå ind og centrere jer i jeres hjertechakre, midt i brystkassen. Flyt din opmærksomhed derind. Mærk hvordan fra lyset herinde i dit hjerte, der står en lyssøjle, en portal fra højt oppe i universet og lige ned i det, der er centrum i dig. Hvordan du kan bevæge dig op og ned i denne lyssøjle, fuldstændig tryg og beskyttet. Kanalen er sat op til dit brug her i aften. Tak fordi du kommer og er til stede. Tak fordi du tager energien til dig og tillader dig frit at bevæge dig op og ned i denne lyssøjle.

Lyssøjlen går uendelig langt ud i universet, ud i Svane energien som er den højeste, I kan kende til fra jeres jordiske færd. Tag imod den velsignelse, der kommer til jer herfra. Mærk energien der strømmer ned og fylder dit hjertechakre op med en ro og en fredelighed som ofte er en mangelvare i jeres hverdag. Tillad dig at være. Fylde det du fylder, hverken mere eller mindre. Et helt tilstedevær. Præcis hvor du er.

Vi beder dig mærke i dette tilstedevær, den fuldkommenhed, du udgør i universet. Der mangler ikke noget. Intet skal tages væk, intet skal tilføjes. Det er fuldkomment. Det mesterværk som du præcis udgør. Tag imod vores taknemmelighed for alt det du er på jord. I den tilværelse DU har sat dig for at leve.

En af de ting, der er svære når I går på jord, inkarnerer i et fysisk menneske, som et fysisk menneske, det er at der ofte opstår en følelse af mangel, en følelse af at det ikke er godt nok. At du ikke er god nok. Vi beder jer glemme alt om den tilgang. Det guddommelige har skabt dig præcis som du er. I har hørt at I er skabt i Guds billede. Skabt af den Guddommelige gnist i universet. Her skabes ikke noget mindre end perfekt. Her skabes ikke noget som ikke er godt nok.

Vi beder jer tage den sandhed til jer. Og hvil forvisset om at du er præcis den du er, den du er skabt til at være. At du er perfekt og fuldkommen, præcis som du er. Mærk sandheden i det i dit hjerte og vær blot med denne vished et øjeblik.

Vi beder jer i aften tillade jer at være i jeres væren. Meget ofte bliver I sporet ind på gøren, en aktiv handlen… At der skal ageres. At der skal ydes. I aften fokuserer vi på jeres væren, jeres tilstedevær. I behøver ikke andet end at trække vejret. Være til og tillade energien at gøre det arbejde, den gør i aften. I den takker vi jer jeres fremmøde, for jeres måde at være til stede på. Fordi I kom hertil i aften.
Tak.