Fælleskanal klarsyn, 9. jan. 19

Godaften og velkommen.
I de her dage er der rigtig mange, der arbejder rigtig hårdt. Der bliver ryddet op. Der bliver ryddet op i uendelig mange pulterkamre. Især i de ikke-fysiske. Meget, meget gammelt materiale, I har haft med jer igennem adskillige inkarnationer, er det nu på tide at efterlade. At lade ligge og bare selv gå videre, lettet for alt det, I har båret med jer hidtil. Det er en tid herfra og fremefter, hvor det er væsentligt at have dine kræfter frigjort til daglig brug. Så de ikke hænger fast i gamle uafsluttede emotioner, så de ikke hænger fast i gamle ting og sager, hvor de ingen nytte gør.

Det har været en mulighed over mange, mange år at leve på den måde, men nu er det som om den kollektive energi strammer til. Det er rettet til på den måde at de ting, det er nødvendigt at se på en gang til i dette liv, dem får I kigget på og givet slip. Efterlader tyngden bag jer, så I nu er klar til at tage fat i nuet. Bearbejde det som i nuet og fremefter er det vigtige for jer.

Det er som om energien, trafikken vender. Hvor I før har haft meget af jeres opmærksomhed bundet bagud, bliver I på nuværende tidspunkt bedt om at forholde jer til nuet og til den nærmeste fremtid. Men primært til nuet.
Det betyder at mange relationer forandres. Nu er et fantastisk godt tidspunkt for det enkelte menneske at komme hjem i sig selv og få trukket eller kappet alle de fimrehår, som mange af jer har haft ude i omverdenen for at mærke efter hvad foregår der? For mange mennesker har det været en nødvendighed i perioder af jeres liv at have utrolig mange følere ude hos jeres næste, hos jeres medmennesker, for at være forberedt på hvad der møder jer, når mennesket står overfor jer. Det er ikke en tilstand I kommer til at bruge mere krudt på. Det, der sker præcis nu, det er at hvert enkelt menneske i høj grad får tilbudt en frisættelse, at blive skåret fri. Ikke på den måde at relationer slutter – med mindre I vælger det selv – men på den måde at hvert individ kommer til at stå i en mere selvstændig energi, kommer til at stå efter eget valg der hvor det er mest optimalt at stå. Kommer til at bruge sin energi meget mere optimalt, meget mere frit.

Det er skelsættende, og det er et skel, som mange af jer ubevidst har ventet på, har længtes efter. Det at komme hjem og stå meget mere i egen energi, har været vældig tillokkende for jer. Rigtig mange af jer har gamle inkarnationer med jer, hvor I har været langt mere afhængige af andre mennesker end I har brudt jer om. Det er en af årsagerne til at I har valgt at inkarnere så I var på jord på netop dette tidspunkt. Denne adskillelses energi denne trækken følehornene hjem til sig selv, er ment som en befrielse. Når du kan stå hjemme hos dig selv og betragte andre, uden at blive en del af det drama, som udgør deres liv, men kan nøjes med at forholde dig til dit eget liv og derfra udvise empati med dine medmennesker, så forbruger du ca halvdelen af den energi, som du gjorde hvis du hele tiden havde dine følere ude hos de andre.

Det er en velkommen energibesparelse for mange af jer, for den senere tid har været intens. Den har budt på stor træthed hos mange af jer, den har budt på store opgaver. Megen turbulens i forhold til frigørelsen af gamle energier.
Vi beder jer om at gå ind i eget hjertechakre. Læg hænderne på, hvis det hjælper dig. Ellers luk blot øjnene og vær med energien i dit hjerte.
Vi beder dig stille dig her ind, i den lyssøjle, der er her inde. Lyssøjlen der er omkring dig, når du stiller dig herinde og går fra dit hjerte og højt op, ud i universet, hvor du møder Svane energien. Lad denne energi strømme ind i dig og fylde dig ud, hver eneste celle i din krop. Dit nervesystem, dine indre organer, hele bevægeapparatet, de kemiske balancer i din krop, i dine celler. På alle måder, lad energien fylde dig op i så høj grad du overhovedet magter at modtage det og rumme det. Det giver her en lettelse, en centrering og en vækst, som hjælper dig med at få sluppet det, du ikke mere skal have med dig.
Det løfter simpelthen din vibrationsfrekvens til et område, hvor tyngden ikke kan følge med.
Mærk vibrationsenergien i dig og byd den velkommen. Vi takker fordi du tager imod.

Vi vil gerne til hver enkelt af jer specialdesigne en healings energi, som går ind på dit det fysiske på netop den frekvens, du har brug for lige nu for at blive fyldt op og få hjælp til denne frigørelses proces. Vi beder dig lukke øjnene, trække vejret dybt og tage imod denne energi i dit hjertechakre og lade den sprede sig ud derfra til alt det, der er dig. Mærk så hvordan energien slutter med at danne et kolossalt hjerte som starter inde i dit hjerte i brystkassen. Vokser til det omslutter hele dig. Tillad dig selv at blive siddende i denne hjerte-energi, kærlighedsenergien, resten af tiden, du er her i aften.

Modtag vores store respekt og modtag vores kærlighed til alt hvad du er og står for. Tak til hver enkelt af jer for jeres indsats og for jeres tilstedevær i aften.
Tak.