Klarsynsaften på Fyn, 2/1 2019.

Hanne:
Noget af det, der gør tiden speciel her, det er at fra midt i December har der, op imod solhverv og fuldmåneenergien og juleenergien og et par stykker mere, meget signifikante, har der været fuld klald på. Der er ikke mange mennesker, der er kommet igennem denne jul uden at opdage at der var et eller andet på færde.

Jeg oplever at meget af det er kulmineret i dag med den togulykke, der har været på Storebæltsbroen. Det er sådan lige nu at energien bliver mere og mere intens hele tiden. En del af os mennesker er forud programmeret til at kunne turen, nogle er ikke. De der ikke er, er nødt til at stå af nu. Der har været mange jordskælv, tsunamier, ulykker rundt omkring. Den energi, jeg får vist i det når jeg kigger efter, det er at det er en udvej for dem der ikke kan følge med i den hektiske energi. Det er ikke tilfældigt hvem det er, der bliver ramt. Det er præprogrammeret. At tale om ofre, det er ikke korrekt. Der er dem der har en aftale om at det er deres måde at komme herfra på, og der er alle andre. På den måde set, så er det vigtige, når vi ser det udefra og på afstand, Sæt energi på, sæt lys på. Lad være med at gå i affekt over det. Sæt lys på området. Det hjælper dem, der er berørt af det. Bed for dem, send positiv energi til dem. Det er det bedste der er at gøre.

Der hvor vi står nu, er kommet hen over nytåret, er der udsigt til meget roligere enerrgier. Såtræk vejret dybt, og vid at I har redet stormen af.
Jeg lukker øjnene og kobler på og ser hvad de har til os i fællesskab.
Hjertelig velkommen til denne aften. Det er godt for os at få så stabil en energi, støttet op af så mange mennesker. Det giver os et grundlag at arbejde på, som er uendelig meget mere solidt at arbejde på, for hver enkelt menneske, der støder til gruppen. Den platform I danner til os at arbejde på, rækker uendelig meget længere ud end her i rummet. Den energi I i sammen sætter op vedat stille jer til rådighed til at fællesskab, er fantastisk stærk. Kunne I se den her fra vores synsvinkel, ville den være som de lyskastere, der har været sat op som reklamer for fyrværkerisalgene rundt omkring. De lys blegner, de er det rene ingenting i forhold til det lys, I sætter op. Kunne I se det, ville I tabe underkæben.

Når I lander ind i det fysiske, når I inkarnerer og får en krop at være i, indtil I begynder at blive det, I kalder opdraget, da har I jeres fulde kraft til jeres rådighed. Ubegrænset. Den er stor, gigantisk for hver nekelt af jer. Spol tilbage til sidste gang du sad med et nyfødt barn i dine arme, så barnet ind i øjnene. Se dybt ind i det blik og se hele universet åbne sig. Se sjælsdybden, som ligger i det. I løbet af den dannelsesrejse, I kalder opdragelse, bliver vældig meget af det perfekte lille barn amputeret. Der er skabt systemer i jeres samfund, som barnet skal passe ind i. Der er skabt et samfund, hvor børn bliver strømlinet, skal passe ind i det kollektive. Der er ikke meget plads til det, der i gamle dage hed en landsbytosse. Dengang fandt man en niche, han eller hun kunne være i.

Som det fungerer i dag, bliver de sorteret fra, gemt ud af samfundet. Det går hårdt ud over diversiteten, det går hårdt ud over spændvidden i energien. Mennesker er alle begavede på en eller anden måde. Mennesker går til jord for at bidrage med energien som præcis de kan holde. Mennesker går til jord for at få en uddannelse, lære. Jordkloden, galaxen er en gigantisk uddannelsesinstitution. Derfor husk at hver og en har sin berettigelse. Udfylder præcis den plads, de kom her for at udfylde. Lærer præcis det de skal. Om en inkarnation er lang eller kort er ikke vigtigt set i vores perspektiv. De følelser der knytter sig til jeres relationer hinanden imellem, de er unikke for jeres planet. De emotioner, der for jer er knyttet til at have en relation til andre mennesker, familie, kolleger, fællesskaber… Det er her I udvikler meget i jer selv, fordi I har den unikke mulighed at kunne føle med hjertet. Kunne fornemme forskellige emotionelle tilstande.

Det giver os en uendelig stor grad af mulighed for at øge vores forståelse at vi får lov til at følge jer i inkarnationen. Ofte hører I at energien går den anden vej, fra os tildet enkelte mennesker, til kollektivet, men vi får mindst lige så meget ud af at se hvordan I navigerer i det miljø der er os fremmed. Det giver os en enorm læring at tage imod og aflæse de beskeder, I sender hjem til der hvorfra I kommer i universet. Derfor takker vi jer, Takker jer for det arbejde I laver i det daglige og takker fordi I stadigvæk herfra og fremefter vil levere energi til os. Levere viden. Sender sms’er hjem om hvordan det fungerer på den planet, I kalder Jorden.
Stor tak til jer for den del af vores samarbejde.
Det svarer til, det at I har meldt jer til yderligere en inkarnation på jorden, det svarer til Knud Rasmussens polarekspedition i sin tid. Han begiver sig ud i ukendt område med livet som indsats og en sparsom oppakning. Men husk altid på at du altid kan sende en nødraket i vejret og vi vil være der, give al den hjælp, vi kan præstere.

Når I står på tærsklen, som nu, til en ny tidsepoke, så er det for mange af jer lejlighed til at slå en streg i sandet. Træde ud af det gamle, og ind i det nye. Vi beder jer om når I gør det. Vær bevidst om hvad I tager med jer ind i det nye, og hvad I efterlader bag stregen. Det er et godt tidspunkt at være kritisk overfor hvor meget du har lyst til at bære med dig.
I jeres del af verden er der en udbredt tendens til at angsten for at komme til at mangle, bliver påtrængende. Det er bizart at i en del af verden som jeres, hvor de færreste mangler noget, er den følelse så udbredt. Utryghed i fh t det materielle. Og dog sulter de færreste i jeres land. Det er vigtigt for os at sige at jo mere du kan kaste din energi fremadrettet uden disse bekymringer, i fuld tillid til at vi holder hænderne under jer, og at I ikke kommer til at mangle noget…. Jo mere det er den energi, I kan lægge ud, jo nemmere er det for os at opfylde jeres behov. Se det, du ønsker dig ske, for dit indre øje. På den måde manifesterer du at du kommer til at se det med dine fysiske øjne. Glem alt om bekymringer, om ting der ikke er faldet i hak. De er den mest effektive kæp i hjulet, du kan sætte for din vej. Glæde, tro og tillid er det absolut bedste, du kan investere dine sparepenge i. Glæde, tro og tillid er opskriften på øjeblikkelig medskabelse. Kan du sætte de 3 energier i lige stærk grad ind på en hændelse i dit liv, virkelig få din energi ind bag disse følelser, så står du med det i hånden, det du har ønsket dig. Om det er hændelser, materiel velstand, noget helt andet, det er ikke af betydning. I har lært langt hen ad vejen, f.eks. ordsprog som Jeg vil se det før jeg tror det, I virkeligheden går det den modsatte vej. Når du tror det, kan du få det at se også i det fysiske.

Det er ikke os muligt at vise jer noget, som I ikke kan tro på.
Det er ikke en mulighed i universet. Så vi beder jer efterse og pudse jeres positive forventninger. På den måde kan I gøre det kommende år optimalt fra jeres vinkel. Det vil ikke blive et stille år, det vil blive et år, hvor mange af dem I har valgt til at lede de forskellige nationer, til t stå på fremtrædende poster i jeres samfund… Både lokalt, hvor I er, og globalt… Det vil være et år, hvor der sker uendelig meget og der vil være uro. Lad være at tage det som en trussel. Grunden til at der vil være uro er at mange ting som tidligere har ligget underdrejet og skjult, kommer op i lyset. Se på hvad der er sket i det år, I netop har forladt, forskellige skandaler, der kom frem. Uværdig opførsel, svindel og bedrag… Mere af det vil dukke til overfladen i 2019 i jeres kalender, Niveauet vil løfte sig, så det bliver på højere og højere niveau at afsløringerne kommer.

Det der på jeres planet hedder politik, hedder langt hen ad vejen set med vore øjne, snyd og bedrag. Løgn og uærlighed. Systemet slår revner. Meget af det, I kender som faste samfundsinstitutioner, vil stille og roligt erodere. Nogle vil revne med et brag. Vi forudsiger ikke globalt kaos i 2019, men hold din opmærksomhed på det, og vid at når det sker i det små, det bedste du kan gøre er at sætte dit lys, bede om vores lys til at supplere, og sende lyset, dine bønner, hvordan du nu arbejder med energien… Sæt din energi på, og giv så slip.
Som inkarneret menneske på jord, er det uendelig svært at overskue konsekvenserne, så sæt din positive intention på at gøre en forskel og lad så os tage over derfra. Vi har et bedre overblik fordi vi ikke selv er en del af situationen. Vi ser det udefra. Vi er ikke emotionelt engagerede. Vores bedste råd til jer for det kommende år er at skærpe jeres tillid. Tilliden til os på den ikke fysiske side. Tilliden til at vi står bag jer. Beskytter jer. Giver jer rygdækning. Hjælper jer i jeres fremskridt. Fremskridt i forhold til at udvikle egne evner til det optimale.
Vi vil minde jer om historien, de fleste af jer har hørt i jeres barndom.. Den gamle lignelse om forskellige mennesker, der hver især fik udleveret lige mange talenter (mønter) En begraver sine talenter, for at være sikker på at han har dem og aflevere, den dag de bliver afkrævet. En anden bruger dem, en 3. får dem til at yngle, og kan aflevere flere end han fik udleveret. Den mand der gravede sine mønter ned for at bevare dem intakt, fik skælud da der skulle afregnes. Logikken i det er at jeres talenter får I for at bruge dem og udvikle dem. Ikke for at spare på dem og passe på dem og gemme jer for at have dem på samme stadie når I dør, som da I fødtes.

Når du mærker noget, du er god til, når du mærker noget, du har talent til, så gør noget ved det. Er det din kontakt til os, gør noget ved det. Er det en praktisk evne, gør noget ved det. Skriver du bøger, gør noget ved det. Del det med din omverden. Spring ud i det og fold dig ud, som den smukke blomst, du er. Som de smukke amaryllis, I har haft stående her op til jul… Med den smukkeste blomst vendt mod hver sit verdenshjørne. Fold dig ud. Du må gerne se prangende ud. Du må gerne udfolde dig fuldstændig uhæmmet. Du skal vide at du er helt unik. Intet andet menneske er inkarneret med den energi, som er dig beskåret, med de evner som er dig beskåret. Hver og en af jer er usammenlignelig. Er perfekt som du er. Så lad dit lys skinne. Gør det som dit hjerte fortæller dig at du skal. Gør det, du brænder for. Det er det, der fortæller dig hvor dine unikke evner er gemt i denne inkarnation.
Vid at det er unikt. Sætter du dit lys under en skæppe, så går det til spilde. Så løft spanden væk fra hovedet. Tillad dig selv at lyse op i landskabet. Tillad dig selv at fylde det du naturligt fylder, gøre dig umage, vokse med den energi, der er. Glædes over dine evner i stedet for at putte med dem, hvilket I ofte har tendens til. Strål i al din stråleglans. Det var det, I kom her for.
Af hjertet tak til hver enkelt af jer fordi I fandt herhen til denne aften. Tak fordi vi får lov at samarbejde med jer og tak fordi I hver især vil bære lyset med ud herfra i jeres hjerter. Drysse det i jeres fodspor i disse kommende dage. Tak til jer alle sammen.